PatUwaje King

Hossanna

lyrics

Hossanna

Eni ba m’ore/2ce
Eni ba m’ore Jesu, ko ba mi gbe ga
Emi m’ore, mo gbe Jesu ga

Eni ba m’ore Jesu,
ko ba mi gbe ga o/3ce
Eni ba m’ore Baba
Ko ba mi gbe ga o/3ce

Iyin at’ope ni mo mu wa Baba
Oloore mi, alaanu u mi
Ope ye O o (Ogo ye O o)/2ce

Chorus:
Halleluuuyah!
Hossanna! /4ce

Eni ba m’ore Jesu,
ko ba mi gbe ga o/3ce
Eni ba m’ore Baba
Ko ba mi gbe ga o/3ce

Iyin at’ope ni mo mu wa Baba
Oloore mi, alaanu u mi
Ope ye O o (Ogo ye O o)/2ce

Chorus

E gbe ori i yin s’oke eyin enu ona
E je ki a jumo gbe yin s’oke
Eyin ilekun aiyeraiye
Ki Oba ogo ki o wole wa
Ta ni Oba ogo yi?
Olorun alagbara
Oba ti o po ni ipa ati agbara
Papa nla tin jo taun taun
Efufu ti n mi’le ti ti ti ti
Mimo mimo mo ju’ba Re
Mimo mimo mo gbe o ga
Alade wura
Mimo mimo mo se’ba Re
Mimo mimo mo gbe o ga
Mo yin O l’ogo o

E ke Halleluyah o o o o o

Chorus:
Halleluuuyah!
Hossanna! /4ce

share:

PatUwaje King

Hossanna

lyrics